PROJECTARCHIEF - Landschap

 • ‘Heul Verbindend’

  Inzending voor de ideeënprijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen

  i.o.v. Stichting Icoon Oostelijke Ve…
  Jaar 2018
 • Voorlopig ontwerp Legmeerbos

  i.o.v. Buurtbeheer De Legmeer
  i.s.m. Gemeente Uithoorn
  Jaar 2021 - 2022
  Aanleg 2023
 • Masterplan Legmeerbos

  i.o.v. Buurtbeheer De Legmeer
  Jaar 2019 - 2020
 • Glasparel Waddinxveen

  Ontwikkeling van woningbouw, glastuinbouw en bedrijvigheid ingepast met landschappelijke kwaliteit. Uitwerking van het masterplan, van ontwerp t/m nadere detaillering, zoals materialisering, profilering en beplanting.

  i.o.v. Wayland Developments
  Jaar 2015 - nu
  Aanleg 2016 - nu
 • Update Landschapsplan

  Visie op landschapskwaliteit en ruimtelijke ontwikkelingen van snelwegen en kanalen NH

  i.o.v. Rijkswaterstaat West-Nederlan…
  i.s.m. BTL Advies
  Jaar 2016
 • Iepenlaan

  Landschappelijk raamwerk voor geleidelijke herstructurering kassengebied

  i.o.v. Gemeente Uithoorn
  i.s.m. Maatworks, Lidewij Lenders
  Jaar 2011 - 2012
  Aanleg vanaf 2012
 • Kortenhoef in knipsels

  Kortenhoef

  i.o.v. Slokker Vastgoed bv, Timpaan …
  i.s.m. LLarch, Lidewij Lenders
  Jaar 2012
 • Kortenoord

  Schetsontwerp voor de belangrijkste groen- en waterstructuren

  i.o.v. Bouwfonds Ontwikkeling B.V.
  i.s.m. -
  Jaar 2011 - 2012
  Aanleg vanaf 2011
 • NutsTuinBuurt

  Vernieuwende ontwikkelingsmethode voor suburbane woon- en leefomgevingen

  i.o.v. VLUPG, eigen onderzoek
  i.s.m. -
  Jaar 2011 - 2012
  Aanleg n.v.t.
 • Sluisbuurt

  i.o.v. VLUGP, eigen studie n.a.v. id…
  i.s.m. -
  Jaar 2012
  Aanleg n.v.t.
 • Tijd als bondgenoot

  Ontwikkelstrategie Centrumeiland IJburg, Amsterdam

  i.o.v. Ideeënoproep door ARCAM voor …
  Jaar 2014
  Aanleg n.v.t.
 • NVO Zuiderpolder

  Natuurvriendelijke oever Noordzeekanaal

  i.o.v. Rijkswaterstaat
  i.s.m. n.v.t.
  Jaar 1997 - 1998
  Aanleg 2002 - 2004
 • Tender – Rietveldhof, Utrecht

  i.o.v. Thunissen
  i.s.m. LEVS Architecten
  Jaar 2014
 • Schoolplein Floriande

  Ontwerp schoolplein en schoolomgeving voor een brede school in Floriande Centrum

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2008 - 2009
  Aanleg 2008 - 2009
 • Landhuistuin

  Een uitgebreid schetsontwerp voor een grote tuin voor een nieuw te bouwen huis aan de Amsteldijk.

  i.o.v. Privé, Architectenbureau Van …
  Jaar 2007 - 2007
  Aanleg nvt
 • Toolenburg Zuid

  Visie stedebouwkundig plan, meervoudige opdracht

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2004
 • Brettenzone

  Combinatie van natuurontwikkeling en recreatieve infrastructuur

  i.o.v. Stadsdeel Bos en Lommer, tege…
  Jaar 2005 - 2006
  Aanleg 2006 - 2007
 • Van Landbouw naar Waterleven

  NVO Nigtevecht

  Natuurvriendelijke oevers voor Amsterdam-Rijnkanaal in strakke vormen

  i.o.v. Rijkswaterstaat, RIZA
  Jaar 2002
 • Zeepoort IJmuiden

  Integrale visie voor het landschap van het zeesluizencomplex te IJmuiden

  i.o.v. Rijkswaterstaat
  i.s.m. Henk Volkers, Jord den Hollan…
  Jaar 2002
  Aanleg nvt
 • Bouwlust, Floriande

  Ontwerp inrichting schiereiland

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2005 - 2008
  Aanleg nvt
 • IJtochtzone

  Een ruig landje tussen nieuwe wijken

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer
  Jaar 2004 - 2007
  Aanleg 2008 - 2009
 • Vijfhuizen 55+

  Ontwerp voor een woongroep van 55+ers in landschappelijke setting

  i.o.v. Gemeente Haarlemmermeer, Woon…
  i.s.m. Roeleveld Sikkes
  Jaar 2006 - 2008
  Aanleg nvt
 • Lange Dreef

  Ontwerp landschappelijke inbedding en duurzame elementen voor nieuwe woonwijk

  i.o.v. AM
  i.s.m. BAM Wegen Regio west
  Jaar 2010 - 2011
  Aanleg nvt
 • Parken Gebruiksmemorandum

  Integrale studie naar het gebruik van de parken in Zoetermeer

  i.o.v. Gemeente Zoetermeer
  Jaar 1999 - 2001
  Aanleg nvt
 • Landschappelijke inpassing kavels Loosterweg

  i.o.v. Timpaan Hoofddorp BV
  Jaar 2012 - 2013
  Aanleg 2014 - 2015
 • Ronde Hoep West

  i.o.v. BV Westmeer Vastgoed
  i.s.m. Zeelenberg Architectuur
  Jaar 2008
  Aanleg 2013
 • Pastorielaantje

  Stedenbouwkundige studie naar inbreiding in landelijke setting

  i.o.v. Timpaan Hoofddorp B.V.
  i.s.m. Engel Architecten
  Jaar 2009 - 2010
  Aanleg nvt
 • Landgoed Larenstein

  Herinrichting en beeldmerk Larenstein

  i.o.v. College van Bestuur Larenstei…
  i.s.m. H. E. Lüning
  Jaar 1989 - 2000
  Aanleg 1992 - 2000
 • Nieuw Land Poldermuseum

  Ontwerp polderpark voor Nieuw Land Poldermuseum

  i.o.v. Stichting Nieuw Land Poldermu…
  Jaar 1996 - 1997
  Aanleg nvt