PROJECTARCHIEF - Participatie

 • Voorlopig ontwerp Legmeerbos

  i.o.v. Buurtbeheer De Legmeer
  i.s.m. Gemeente Uithoorn
  Jaar 2021 - 2022
  Aanleg 2023
 • Masterplan Legmeerbos

  i.o.v. Buurtbeheer De Legmeer
  Jaar 2019 - 2020
 • Iepenlaan

  Landschappelijk raamwerk voor geleidelijke herstructurering kassengebied

  i.o.v. Gemeente Uithoorn
  i.s.m. Maatworks, Lidewij Lenders
  Jaar 2011 - 2012
  Aanleg vanaf 2012
 • Commons Josaphat

  i.o.v. Autonoom bewonersplatform
  i.s.m. Lorella Pazienza, Jean-Philip…
  Jaar 2014
 • Theater en Cafe van Project Vrijburcht

  Vrijburcht CPO

  Woon- en Werkkomplex in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

  i.o.v. Stichting Vrijburcht
  i.s.m. CASA architecten
  Jaar 2001 - 2008
  Aanleg 2005 - 2008
 • Sluisbuurt

  i.o.v. VLUGP, eigen studie n.a.v. id…
  i.s.m. -
  Jaar 2012
  Aanleg n.v.t.
 • Schets Schooltuin

  Schooltuintjes / Moestuintjes

  i.o.v. Montessorischool Steigereiland
  Jaar 2010
  Aanleg 2010
 • Spelen i/d Buurt

  Ontwerpen van twee speelplekken in een participatief proces

  i.o.v. Eigen initiatief / Buurtbewon…
  i.s.m. LLarch, Lidewij Lenders, Stad…
  Jaar 2012
  Aanleg 2013